Приказ минфина 435 от 14.04.2019

Содержание:

Державна фіскальна служба України

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Податкове законодавство

Митне законодавство

Наказ Міністерства фінансів України від 14.04.15 № 435 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування «

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2015 № 435

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2015 р. за N 460/26905

Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до статті 6, пункту 95 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

1. Затвердити Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року № 454 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за № 1628/24160.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та в. о. Голови Державної фіскальної служби України Мокляка М. В.

В. о. Міністра І. УМАНСЬКИЙ

Наказ Міністерства фінансів України № 435 вiд 14.04.2015
Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до статті 6, пункту 95 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

1. Затвердити Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року № 454 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за № 1628/24160.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та в. о. Голови Державної фіскальної служби України Мокляка М. В.

В. о. Міністра І. УМАНСЬКИЙ

• Додаток 1 — ДОВІДНИК КАТЕГОРІЙ страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

• Додаток 2 — ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

• Додаток 3 — ДОВІДНИК кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Нова форма Звіту з ЄСВ

04.07.2018 8680 0 1

У Мін’юсті України зареєстровано 11.06.2018 р. за № 692/32144 наказ Мінфіну України від 15.05.2018 р. № 511, яким викладено в новій редакції Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого власним наказом від 14.04.2015 р. № 435.

Цей Порядок визначає процедуру, форму, строки подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до ДФС України, яка є центральним органом виконавчої влади, що реалізує, зокрема, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, її територіальних органів.

Зокрема, для членів фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, звітними періодами є календарні місяці, які формуються та відображаються у річній звітності, що подається до 1 травня року за результатами фінансового року. Звіт подається за формою № Д5 із зазначенням типу форми «початкова».

Наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його опублікування.

Приказ минфина 435 от 14.04.2019

На сайті Мінфіну оприлюднено проект наказу Мінфіну «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Ознайомитися з майбутніми нововведеннями можна в порівняльній таблиці.

Основні зміни спрямовано на приведення у відповідність із чинним законодавством Порядку № 435 * у зв’язку з ухваленням Закону № 1774-VIII ** , Закону № 1692-VIII *** , Закону № 1369-VІІІ **** , зокрема щодо зміни порядку нарахування єдиного внеску підприємцями.

Нагадаємо, що Мінфін уже оприлюднив проект нової Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску.

* Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.15 р. № 435.

** Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.16 р. № 1774-VIII.

*** Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням патронату над дитиною» від 19.10.16 р. № 1692-VIII.

**** Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами I групи» від 17.05.16 р. № 1369-VІІІ.

Оновлено форму Звіту з ЄСВ та порядок його заповнення

В новій редакції викладено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435. Сталося це завдяки наказу Мінфіну від 15.05.2018 р. № 511, який набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

Наказ № 511 готується 06.07.2018 до опублікування у журналі «Офіційний вісник України». У такому разі він набере чинності з 01.08.2018, а вперше подаватимемо Звіт з ЄСВ за оновленою формою починаючи зі звітності за серпень, граничний строк подання якої закінчується 20 вересня 2018 року.

Зокрема, для членів фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, звітними періодами є календарні місяці, які формуються та відображаються у річній звітності, що подається до 01 травня року за результатами фінансового року. Звіт подається за формою № Д5 із зазначенням типу форми «початкова».

Код класифікатора професій (код КП), код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР), професійна назва роботи вибираються із довідника, що відповідає національному класифікатору України «Класифікатор професій ДК 003:2010».

Назва посади відповідає запису у трудовій книжці.

Назва професії (посади, розряду, роботи) застрахованої особи зазначається у Відомостях про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання.

Запис про переведення працівника на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника вноситься у таблицю 5 в такому самому порядку, як і про прийняття на роботу. Записи про причини звільнення в таблиці 5 мають вноситися у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Наприклад, п. 4 ст. 40 КЗпП України.

У разі якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правових договорів), зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної відпустки, таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку не формується та не надається.

Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір), а потім знову укладено, на таку застраховану особу робиться два записи в таблиці 5 додатка 4 до цього Порядку: перший — із зазначенням дати припинення трудових відносин, другий — із зазначенням дати початку трудових або цивільно-правових відносин.

Код типу нарахувань 14 — сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв’язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку із сторнуванням).

Опубликован: «Офіційний вісник України» N 32 (30.04.2015) ст. 935

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
23 апреля 2015 г. за N 460/26905

Об утверждении Порядка формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование

С изменениями и дополнениями, внесенными
приказами Министерства финансов Украины
от 11 апреля 2016 года N 441,
от 7 сентября 2016 года N 813,
от 15 мая 2018 года N 511

В соответствии со статьей 6, пунктом 9 5 раздела VIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и подпунктом 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года N 375,

1. Утвердить Порядок формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, который прилагается.

2. Признать утратившим действие приказ Министерства доходов и сборов Украины от 09 сентября 2013 года N 454 «Об утверждении Порядка формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 20 сентября 2013 года за N 1628/24160.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета (Чмерук Н. А.) в установленном порядке обеспечить:

представление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

4. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением этого приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макееву А. Л. и и. о. Председателя Государственной фискальной службы Украины Мокляка М. В.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства финансов Украины
14 апреля 2015 года N 435
(в редакции приказа Министерства финансов Украины
от 15 мая 2018 года N 511)

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
11 июня 2018 года за N 692/32144

ПОРЯДОК
формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование

I. Общие положения

1. Данный Порядок определяет процедуру, форму, сроки представления отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее — Отчет) Государственной фискальной службе Украины, которая является центральным органом исполнительной власти, реализующий, в частности, государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам уплаты единого взноса, ее территориальным органам (далее — орган доходов и сборов).

2. В данном Порядке термины и сокращения употребляются в следующих значениях:

ответственное лицо органа доходов и сборов — работник органа доходов и сборов, который в соответствии со своими должностными обязанностями принимает, осуществляет проверку заполнения Отчета на предмет отсутствия исправлений, наличия подписей, ввод и обработку отчета и отвечает за достоверность внесенных данных с бумажного носителя;

ответственное лицо страхователя — работник, на которого возложены обязанности относительно осуществления комплекса работ, связанных с формированием и представлением отчета, или лицо, уполномоченное страхователем относительно представления Отчета в органы доходов и сборов;

государственный реестр — Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования;

справочник СКСЕВ — справочник категорий страхователей, уплачивающих единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (приложение 1);

дополнительный документ — отчет страхователя, указанного в пункте 1 части первой статьи 4 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (далее — Закон), с отметкой «дополнительный», который подается, если такой страхователь не отметил застрахованное лицо в случаях, предусмотренных пунктом 8 раздела IV Порядка (пункт 4 раздела V данного Порядка);

документ для назначения пенсии — Отчет страхователя, в том числе с отметкой «назначение пенсии», который подается за период до даты формирования заявления на назначение пенсии;

единый взнос — единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование;

ЕГРПОУ — Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины;

застрахованное лицо (далее — ЗЛ) — физическое лицо, которое в соответствии с законодательством подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию и уплачивает (уплачивало) и/или за которое уплачивается (уплачивался) в установленном законом порядке единый взнос;

отчет в электронной форме (далее — электронный отчет) — отчет по форме, предусмотренной данным Порядком, созданный в электронной форме с соблюдением требований законодательства об электронном документообороте и электронной цифровой подписи, подаваемый в формате (стандарте), утвержденном в установленном законодательством порядке;

Смотрите так же:  Заявление расторжения договора страхования жизни

код категории застрахованного лица — коды категорий застрахованных лиц, указанные в таблице соответствия кодов категорий застрахованных лиц и кодов базы начисления и размеров единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (приложение 2);

код основания для учета Пенсионным фондом Украины стажа отдельным категориям лиц — коды оснований, указанные в справочнике кодов оснований для учета стажа отдельным категориям лиц в соответствии с законодательством (приложение 3);

ликвидационный документ — отчет страхователя, указанного в пунктах 4, 5, 5 1 части первой статьи 4 Закона, с указанием типа формы «ликвидационная», который подается за последний отчетный период до даты государственной регистрации прекращения или до дня подачи в орган доходов и сборов заявления о снятии с учета плательщика единого взноса;

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, — лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а именно научную, литературную, артистическую, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность и получающие доход от этой деятельности;

налоговый номер — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика — для физических лиц, кроме лиц, имеющих отметку в паспорте о праве осуществлять любые платежи по серии (при наличии) и/или номеру паспорта; регистрационный (учетный) номер налогоплательщика, который присваивается инвесторам (операторам) по соглашению о разделе продукции, дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств;

начальный документ — отчет страхователя с указанием типа формы «начальная», на основании которого создается соответствующий электронный отчет в базе данных органа доходов и сборов;

месячный отчетный период — промежуток времени, который начинается с первого календарного дня месяца и заканчивается последним календарным днем ​​месяца;

годовой отчетный период — промежуток времени, который начинается с первого календарного месяца календарного года, заканчивается последним календарным месяцем календарного года и отражается в годовой отчетности в разрезе календарных месяцев;

реестр застрахованных лиц — автоматизированный банк данных, созданный для ведения единого учета физических лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию в соответствии с Законом;

реестр страхователей — автоматизированный банк данных, созданный для ведения учета плательщиков единого взноса — страхователей;

отменяющий документ — отчет страхователя с указанием типа формы «отменяющая», который является основанием для полной отмены информации, которая предварительно была представлена ​​в органы доходов и сборов в форме «начальная»;

страхователи — плательщики единого взноса, указанные в пункте 1 части первой статьи 4 Закона, на которых возложены обязанности начислять, исчислять и уплачивать единый взнос, а также плательщики единого взноса, указанные в пунктах 4, 5, 5 1 части первой статьи 4 Закона;

ФЛ — физические лица, выполняющие работы (оказывающие услуги) на предприятиях, в учреждениях и организациях, у других юридических лиц или у физических лиц — предпринимателей или лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, по гражданско-правовым договорам (кроме физических лиц — предпринимателей, если выполняемые ими работы (предоставляемые услуги) соответствуют видам деятельности, указанным в сведениях Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований);

ФЛ — предприниматели — физические лица — предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения;

члены фермерского хозяйства — граждане, определенные статьей 3 Закона Украины «О фермерском хозяйстве», если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию на других основаниях.

3. Другие термины используются в значениях, приведенных в Законе и Законах Украины «Об электронной цифровой подписи», «Об электронных документах и ​​электронном документообороте».

II. Общие правила формирования и представления Отчета

1. Отчет в органы доходов и сборов подается страхователем или ответственным лицом страхователя по основному месту постановки на учет в качестве плательщика единого взноса в органах доходов и сборов одним из следующих способов:

средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации ЭЦП ответственных лиц в порядке, определенном законодательством;

на бумажных носителях, заверенный подписью руководителя страхователя и скрепленный печатью (при наличии), вместе с электронной формой на электронных носителях информации;

на бумажных носителях, если у страхователя количество застрахованных лиц не превышает пяти;

направлением по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения при условии, что у страхователя количество застрахованных лиц не превышает пяти.

При направлении отчета по почте страхователь обязан осуществить такую отправку в адрес соответствующего органа доходов и сборов не позднее чем за 10 дней до истечения предельного срока представления Отчета, предусмотренного в разделе III данного Порядка.

Такая отчетность считается поданной в день получения отделением почтовой связи от плательщика единого взноса почтового отправления отчетности. При этом в случае утраты или порчи почтового отправления или задержки его вручения органу доходов и сборов по вине оператора почтовой связи такой оператор отвечает согласно закону. В таком случае плательщик единого взноса освобождается от любой ответственности за непредставление или несвоевременное представление такой отчетности.

Плательщик единого взноса в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления об утрате или порче почтового отправления обязан направить по почте или предоставить лично (по его выбору) органу доходов и сборов второй экземпляр Отчета вместе с копией уведомления об утрате или порче почтового отправления.

2. Отчет на бумажном носителе заполняется на украинском языке в печатном виде или шариковой ручкой с синими или черными чернилами печатными буквами без помарок. В случае не заполнения той или иной строки отчета из-за отсутствия операции такая строка прочеркивается.

3. При заполнении полей, состоящих из клеточек, каждый из необходимых символов разборчиво вписывается в соответствующую отдельную клеточку.

Символы не должны выходить за пределы ячеек, а также накладываться на соседние ячейки. Символы (точка, апостроф, запятая, дефис и т.д.) проставляются в отдельных клетках.

При заполнении поля без клеточек записи в этих полях не должны накладываться на соседние поля и перекрывать служебные надписи бланка.

4. Денежные суммы в таблицах отчета указываются в гривнях с копейками.

5. Таблицы Отчета заверяются подписями руководителя и главного бухгалтера (при наличии такой должности у страхователя).

6. Отчет должен содержать следующие обязательные реквизиты:

тип формы («дополнительная», «начальная», «ликвидационная», «отменяющая», «назначение пенсии»);

отчетный период, за который представляется Отчет;

полное наименование (фамилия, имя, отчество) страхователя согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, а также другие категории страхователей, на которых не распространяется действие Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований»;

код по ЕГРПОУ или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серия и/или номер паспорта (для физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта);

код основного вида экономической деятельности;

класс профессионального риска производства (в случае представления Отчета за период до 01 января 2016 года);

местонахождение (место жительства) страхователя;

код органа доходов и сборов, в который подается Отчет;

дата представления отчета;

инициалы, фамилии, налоговые номера или серии и номера паспортов должностных лиц страхователя;

среднесписочная численность штатных работников за отчетный период (при наличии);

количество застрахованных лиц в отчетном периоде, которым начислены выплаты (при наличии);

учетное количество штатных работников (при наличии);

количество созданных новых рабочих мест в отчетном периоде (при наличии);

подписи страхователя — физического лица и/или должностных лиц страхователя, заверенные печатью страхователя (при наличии).

Указанные реквизиты должны быть обязательно заполнены во всех таблицах приложений к Отчету, где они предусмотрены.

7. Электронная форма отчета, подаваемого на электронных носителях, должна быть идентичной Отчету на бумажных носителях.

8. Отчет страхователем должен подаваться в полном объеме. Отчет, составленный с нарушением требований данного Порядка, в том числе без обязательных реквизитов, предусмотренных пунктом 6 этого раздела, и представленный без необходимых таблиц, нельзя считать Отчетом и считается, что не подавался.

Действующим считается последний электронный или бумажный Отчет, представленный страхователем до окончания сроков представления отчетности, определенных данным Порядком, который прошел все контроли при загрузке в Реестр страхователей и в Реестр застрахованных лиц.

9. В случае прекращения без правопреемника или снятия с учета в органах доходов и сборов страхователь обязан подать Отчет за последний отчетный период до даты государственной регистрации прекращения или до дня подачи заявления в орган доходов и сборов о снятии с учета плательщика единого взноса и Отчеты за предыдущие отчетные периоды, если они не подавались.

10. Если в случае прекращения страхователя есть правопреемник, Отчет в орган доходов и сборов подается правопреемником, если правопреемство подтверждено учредительными документами с указанием правопреемника. При этом правопреемник обязательно отмечает на титульном листе регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию (при наличии) и/или номер паспорта прекращенного страхователя.

11. Если юридические лица или ФЛ — предприниматели не используют труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, Отчет за наемных работников в органы доходов и сборов ими не подается.

Плательщики единого взноса, определенные пунктом 1 раздела III данного Порядка, состоящие на учете в органах доходов и сборов или имевшие местонахождение (место жительства) на территории Автономной Республики Крым или города Севастополя на начало временной оккупации, освобождаются от обязанности подавать отчетность в органы доходов и сборов в течение срока такой временной оккупации и после ее завершения.

Плательщики единого взноса, определенные пунктами 2, 4, 5 раздела III данного Порядка, если они не являются работодателями, освобождаются от обязанности подавать отчетность в органы доходов и сборов на весь период их незаконного лишения свободы на территории проведения антитеррористической операции по заявлению члена семьи, подтверждаемого данными государственного правоохранительного органа специального назначения, обеспечивающего государственную безопасность Украины, о незаконном лишении свободы такого плательщика.

12. Отчетность о начисленном едином взносе на суммы выплат наемным работникам и другим лицам в течение срока воинской службы ФЛ — предпринимателя, призванного на воинскую службу во время мобилизации или привлеченного к исполнению обязанностей во время мобилизации, подается:

уполномоченным лицом ФЛ — предпринимателя — в порядке и сроки, установленные Законом;

в случае отсутствия уполномоченного лица — демобилизованным ФЛ — предпринимателем в течение 10 календарных дней после демобилизации без начисления штрафных и финансовых санкций, предусмотренных Законом.

13. ФЛ — предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства обязаны подавать сами за себя Отчет независимо от того, ведут ли они предпринимательскую деятельность, кроме ФЛ — предпринимателей, указанных в пункте 3 раздела III данного Порядка.

14. Если последний день срока представления Отчета приходится на выходной, праздничный или другой нерабочий день, последним днем ​​представления Отчета считается первый после него рабочий день.

15. При приеме Отчета, подаемого лично страхователем или уполномоченным на это лицом, ответственное лицо органа доходов и сборов должно визуально проверить наличие заполнения всех обязательных реквизитов, предусмотренных пунктом 6 этого раздела на бумажных носителях.

При отсутствии замечаний ответственное лицо органа доходов и сборов, принимающее Отчет от страхователя, регистрирует Отчет датой фактического получения органом доходов и сборов и обязательно удостоверяет собственной подписью.

На экземпляре, который остается у плательщика по его желанию, проставляется штамп «ПОЛУЧЕН».

Такой Отчет считается принятым. Этот факт подтверждают соответствующие отметки: штамп, дата регистрации Отчета и регистрационный номер.

16. Ответственным за правильность и достоверность заполнения Отчета является страхователь.

III. Формы и сроки представления Отчета

1. Страхователи, кроме указанных в пунктах 5, 6 этого раздела, использующие труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или по гражданско-правовым договорам (кроме гражданско-правового договора, заключенного с ФЛ — предпринимателем, если выполняемые работы (предоставляемые услуги) соответствуют видам деятельности, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований), в части представления Отчета за таких лиц обязаны формировать и подавать в органы доходов и сборов Отчет течение 20 календарных дней, следующих за последним днем ​​отчетного периода.

Отчетным периодом является календарный месяц.

Отчет о суммах начисленной заработной платы (дохода, денежного обеспечения, помощи, надбавки, компенсации) застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в органы доходов и сборов подается по форме N Д4 согласно приложению 4 к данному Порядку.

2. ФЛ — предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения, формируют и подают в органы доходов и сборов Отчет сами за себя один раз в год до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Отчетным периодом является календарный год.

Отчет о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса подается по форме N Д5 согласно приложению 5 к данному Порядку с указанием типа формы «начальная».

3. ФЛ — предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему, и члены фермерского хозяйства освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании», и получают согласно закону пенсию или социальную помощь.

Отчет указанными лицами не подается.

В случае самостоятельного определения базы начисления единого взноса ФЛ — предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему, члены фермерских хозяйств, получающие пенсию по возрасту или являющиеся лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании», и получают согласно закону пенсию или социальную помощь, формируют и подают в органы доходов и сборов Отчет сами за себя в соответствии с пунктами 10, 11 раздела IV Порядка один раз в год в сроки, определенные пункта и 2, 5 этого раздела.

Смотрите так же:  Налог при продаже земельного участка и дома менее 3 лет

Отчетным периодом является календарный год.

4. Лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, формируют и подают сами за себя в органы доходов и сборов Отчет один раз в год до 01 мая года, следующего за отчетным периодом.

Отчетным периодом для них является календарный год.

Отчет подается по форме N Д5 с указанием типа формы «начальная».

5. Для членов фермерских хозяйств, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию на других основаниях, отчетными периодами являются календарные месяцы, которые формируются и отражаются в годовой отчетности, представляемой до 01 мая года по результатам финансового года.

Отчет подается по форме N Д5 с указанием типа формы «начальная».

6. Лица, достигшие 16-летнего возраста, не состоящие в трудовых отношениях с работодателями, определенными пунктом 1 части первой статьи 4 Закона, не относящиеся к плательщикам единого взноса, определенным пунктами 4, 5, 5 1 части первой статьи 4 Закона, в том числе иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают или работают в Украине, граждане Украины, которые работают или постоянно проживают за пределами Украины, если другое не установлено международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, и заключившие договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, а также члены личного крестьянского хозяйства, заключившие договор на добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования, формируют и подают сами за себя отчет в течение 30 календарных дней после окончания сроков действия договора.

Отчетным периодом является срок действия договора, а если договором о добровольном участии предусмотрена одноразовая уплата лицом единого взноса за предыдущие периоды, в которых лицо не подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию (в том числе с 01 января 2004 года по 31 декабря 2010 года), — период, за который одноразово уплачен единый взнос за предыдущие периоды.

Отчет о суммах добровольных взносов, предусмотренных договором о добровольном участии, подлежащих уплате, и суммах доплаты в органы доходов и сборов подается по форме N Д6 согласно приложению 6 к данному Порядку.

7. В случае наступления несчастного случая на производстве или профессионального заболевания с застрахованным лицом страхователи, кроме указанных в пунктах 5, 6 этого раздела, использующие труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или по гражданско-правовым договорам (кроме гражданско-правового договора, заключенного с ФЛ — предпринимателем, если выполняемые работы (предоставляемые услуги) соответствуют видам деятельности, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований), формируют и подают Отчет в течение 5 рабочих дней после даты составления акта о наступлении несчастного случая, связанного с производством, или с даты составления акта расследования профессионального заболевания по форме П-4.

Отчет о наступлении несчастного случая на производстве или профессионального заболевания подается по форме N Д7 согласно приложению 7 к данному Порядку.

8. Если страхователь из числа страхователей, кроме указанных в пунктах 5, 6 этого раздела, использующих труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или по гражданско-правовым договорам (кроме гражданско-правового договора, заключенного с ФЛ — предпринимателем, если выполняемые работы (предоставляемые услуги) соответствуют видам деятельности, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований), в отчетном периоде изменяет местонахожение или место жительства, связанное с изменением административно-территориальной единицы, Отчет за этот отчетный период (с первого до последнего календарного числа отчетного периода) подается в орган доходов и сборов, соответствующий новому местонахождению (месту жительства).

9. В случае государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности страхователей, указанных в пункте 2 этого раздела, такие лица обязаны подать сами за себя Отчет с указанием типа формы «ликвидационная», где последним отчетным периодом является период со дня окончания предыдущего отчетного периода до дня государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности.

10. В случае принятия решения о ликвидации, прекращении деятельности страхователей, указанных в пунктах 4, 5 этого раздела, на которых не распространяется действие Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований», обязаны подать сами за себя Отчет с указанием типа формы «ликвидационная», где последним отчетным периодом является период со дня окончания предыдущего отчетного периода до дня подачи в орган доходов и сборов заявления о снятии с учета плательщика единого взноса.

11. Отчет с указанием типа формы «ликвидационная» формируют и подают в орган доходов и сборов:

страхователи, указанные в пункте 2 и абзаце 3 пункта 3 этого раздела, — в течение 30 календарных дней со дня проведения государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности;

страхователи, указанные в пунктах 4, 5 этого раздела, — в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления в орган доходов и сборов о снятии с учета плательщика единого взноса.

IV. Формирование Отчета

1. Отчет формируется на основании бухгалтерских и других документов, согласно которым производится начисление (исчисление) или которые подтверждают начисление (исчисление) выплат (дохода), на которые в соответствии с Законом начисляется единый взнос.

2. Отчет должен содержать основные данные о страхователе и перечень таблиц Отчета.

Отчет формируется страхователем или ответственным лицом страхователя и включает таблицы, приведенные в приложениях 4 — 7 к данному Порядку.

При формировании Отчета страхователем или ответственным лицом страхователя, кроме указанных в пунктах 5, 6 этого раздела, использующих труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или по гражданско-правовым договорам (кроме гражданско-правового договора, заключенного с ФЛ — предпринимателем, если выполняемые работы (предоставляемые услуги) соответствуют видам деятельности, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований), отмечается тип формы.

3. На титульных листах приложений 4 — 7 к данному Порядку напротив таблиц, которые не подаются в органы доходов и сборов, в Отчете проставляется отметка:

на бумажных носителях — прочерки;

в электронной форме — поле остается незаполненным.

4. Таблица 1 приложения 4 к данному Порядку формируется и подается страхователями, кроме указанных в пунктах 5, 6 этого раздела, использующих труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или по гражданско-правовым договорам (кроме гражданско-правового договора, заключенного с ФЛ — предпринимателем, если выполняемые работы (предоставляемые услуги) соответствуют видам деятельности, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований).

5. Таблицы 2, 8 приложения 4 к данному Порядку формируются и подаются только районными (городскими) управлениями труда и социальной защиты населения о начислении сумм единого взноса (денежного обеспечения) патронатным воспитателям, родителям-воспитателям детских домов семейного типа, приемным родителям, если они получают денежное обеспечение в соответствии с законодательством, за лиц, ухаживающих за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и в соответствии с законом получающих пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и/или при рождении ребенка, усыновлении ребенка, за одного неработающего трудоспособного родителя, усыновителей, опекунов, попечителей, которые фактически осуществляют уход за ребенком с инвалидностью, а также за неработающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход за лицом с инвалидностью I группы или за лицом преклонного возраста, которое по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе или достиго 80-летнего возраста, если такие неработающие трудоспособные лица получают помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.

6. Таблицы 3, 9 приложения 4 к данному Порядку формируются и подаются в органы доходов и сборов страхователями, которые начисляют и уплачивают единый взнос за лиц, проходящих срочную воинскую службу в Вооруженных Силах Украины, других образованных в соответствии с законом воинских формированиях, Службе безопасности Украины и службу в органах и подразделениях гражданской защиты.

7. Таблицу 4 приложения 4 к данному Порядку формируют и подают в органы доходов и сборов страхователи, которые начисляют и уплачивают единый взнос за лиц из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной и альтернативной службы), полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, в том числе тех, которые проходят воинскую службу во время особого периода, определенного Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О воинской обязанности и военной службе».

8. Таблица 5 приложения 4 к данному Порядку предназначена для регистрации застрахованных лиц в реестре застрахованных лиц.

Таблица 5 приложения 4 к данному Порядку подается страхователем, если в течение отчетного периода:

был заключен или расторгнут трудовой договор (гражданско-правовой договор, кроме гражданско-правового договора, заключенного с физическим лицом — предпринимателем, если выполняемые работы (предоставляемые услуги) соответствуют видам деятельности, указанным в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований) с застрахованным лицом;

был заключен или расторгнут трудовой договор с застрахованным лицом, трудоустроенным на новое рабочее место;

лицо было переведено на другую должность или работу у того же страхователя;

лицо впервые поступило на воинскую службу или закончило прохождение воинской службы (с исключением из списков личного состава воинской части (военного учебного заведения, учреждения и т.п.)) в порядке, установленном положениями о прохождении воинской службы;

лицу предоставлен отпуск по беременности и родам (в том числе лицам из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава);

лицу предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

лицу предоставлен отпуск по уходу за ребенком от трехлетнего возраста до достижения им шестилетнего возраста.

Код классификатора профессий (код КП), код общесоюзного классификатора профессий, должностей и тарифных разрядов (код ОКПДТР), профессиональное название работы выбираются из справочника, соответствующего национальному классификатору Украины «Классификатор профессий ДК 003:2010».

Название должности соответствует записи в трудовой книжке.

Запись о переводе работника на другую должность или работу у того же страхователя вносится в таблицу 5 в том же порядке, как и о приеме на работу. Записи о причинах увольнения в таблице 5 должны вноситься в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Например, п. 4 ст. 40 КЗоТ Украины.

В случае если по данным страхователя в течение отчетного периода не было зафиксировано фактов заключения и расторжения трудовых договоров (гражданско-правовых договоров), изменения должности, сроков прохождения воинской службы или предоставление соответствующего отпуска, таблица 5 приложения 4 к данному Порядку не формируется и не предоставляется.

Если в течение отчетного периода страхователем с застрахованным лицом был расторгнут трудовой договор (гражданско-правовой договор), а затем снова заключен на такое ​​застрахованное лицо делается две записи в таблице 5 приложения 4 к данному Порядку: первая — с указанием даты прекращения трудовых отношений, вторая — с указанием даты начала трудовых или гражданско-правовых отношений.

В случае если лицу предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, от трехлетнего возраста до достижения им шестилетнего возраста или отпуск по беременности и родам, в отчетном месяце указывается дата начала отпуска.

В случае если у лица закончился отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, от трехлетнего возраста до достижения им шестилетнего возраста или отпуск по беременности и родам, в отчетном месяце отмечается дата окончания отпуска.

9. Таблица 6 приложения 4 к данному Порядку предназначена для формирования страхователями в разрезе каждого застрахованного лица сведений о суммах начисленной ему заработной платы (дохода, денежного обеспечения) в отчетном месяце. Такие сведения формируются с учетом кодов категорий застрахованных лиц, определенных в приложении 2 к данному Порядку.

Графа 10 «Код типа начислений» заполняется страхователем только в случаях, предусмотренных перечнем кодов типа начислений 1 — 14.

Код типа начислений 1 указывается только для лиц, получающих заработную плату (доход) за выполненную работу (предоставленные услуги), срок выполнения которой (которых) превышает календарный месяц, а единый взнос начисляется на сумму, определяемую путем деления заработной платы (дохода), выплаченной (выплаченного) по результатам работы, на количество месяцев, за которые она (он) начислена (начислен), а также для лиц, которым после увольнения с работы начислена заработная плата (доход) за отработанное время или по решению суда — средняя заработная плата за вынужденный прогул.

Коды типа начислений 2 — 9 указываются только в случаях доначисления или уменьшения суммы единого и страхового взносов застрахованному лицу.

Если доначисляют или уменьшают сумму единого взноса на сумму заработной платы (дохода), начисленной (начисленного) в предыдущих отчетных периодах, применяют коды типа начислений 2 и 3:

2 — сумма заработной платы (дохода), начисленная в предыдущих отчетных периодах на основании бухгалтерских и других документов, согласно которым производится начисление (исчисление) или которые подтверждают начисление (исчисление) заработной платы (дохода), на которую (который) страхователем самостоятельно доначислена сумма единого взноса;

3 — сумма заработной платы (дохода), начисленная в предыдущих отчетных периодах на основании бухгалтерских и других документов, согласно которым производится начисление (исчисление) или которые подтверждают начисление (исчисление) заработной платы (дохода), на которую (который) страхователем самостоятельно уменьшена излишне начисленная сумма единого взноса.

Если доначисляют или уменьшают сумму взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование за период до 01 января 2011 года на сумму заработной платы (дохода), начисленной (начисленного) застрахованному лицу в предыдущих отчетных периодах, применяют коды типа начислений 6 — 9:

6 — сумма заработной платы (дохода), начисленная в предыдущих отчетных периодах на основании бухгалтерских и других документов, согласно которым производится начисление (исчисление) или которые подтверждают начисление (исчисление) заработной платы (дохода), на которую (который) страхователем самостоятельно доначислена сумма взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование за период до 01 января 2011 года;

Смотрите так же:  Осаго при покупке автомобиля

7 — сумма заработной платы (дохода), начисленная в предыдущих отчетных периодах на основании бухгалтерских и других документов, согласно которым производится начисление (исчисление) или которые подтверждают начисление (исчисление) заработной платы (дохода), на которую (который) страхователем самостоятельно уменьшена излишне начисленная сумма взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование за период до 01 января 2011 года;

8 — сумма заработной платы (дохода), начисленная в предыдущих отчетных периодах на основании бухгалтерских и других документов, согласно которым производится начисление (исчисление) или которые подтверждают начисление (исчисление) заработной платы (дохода), на которую (который) при проверке органом Пенсионного фонда Украины доначислена сумма взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование за период до 01 января 2011 года;

9 — сумма заработной платы (дохода), начисленная в предыдущих отчетных периодах на основании бухгалтерских и других документов, согласно которым производится начисление (исчисление) или которые подтверждают начисление (исчисление) заработной платы (дохода), на которую (который) при проверке органом Пенсионный фонд Украины уменьшена излишне начисленная сумма взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование за период до 01 января 2011 года.

Суммы, начисленные за дни ежегодных и дополнительных отпусков, вносятся в графу 17 «Общая сумма начисленной заработной платы (начисленного дохода) (всего с начала отчетного месяца)» с указанием соответствующего месяца только в сумме, приходящейся на дни отпуска в этом месяце, с кодом типа начислений 10.

Суммы, приходящиеся на дни отпуска в следующем месяце, включаются в поле следующих месяцев и отражаются в отдельных строках по первой строке с кодом типа начислений 10.

Если органы доходов и сборов доначисляют или уменьшают сумму единого взноса на сумму заработной платы (дохода), начисленной (начисленного) в предыдущих отчетных периодах, применяются коды типа начислений 11 и 12:

11 — сумма заработной платы (дохода), начисленная в предыдущих отчетных периодах на основании бухгалтерских и других документов, согласно которым производится начисление (исчисление) или которые подтверждают начисление (исчисление) заработной платы (дохода), на которую (который) при проверке органами доходов и сборов доначислена сумма единого взноса;

12 — сумма заработной платы (дохода), начисленная в предыдущих отчетных периодах на основании бухгалтерских и других документов, согласно которым производится начисление (исчисление) или которые подтверждают начисление (исчисление) заработной платы (дохода), на которую (который) при проверке органами доходов и сборов уменьшена излишне начисленная сумма единого взноса;

13 — сумма разницы между размером минимальной заработной платы и фактически начисленной заработной платой (доходом) за отчетный месяц.

Тип начислений 13 применяется для сумм в текущем отчетном месяце за предыдущие только в следующих случаях:

при начислении сумм пособия по временной нетрудоспособности за предыдущие месяцы;

при начислении сумм в связи с беременностью и родами за предыдущие месяцы;

14 — сумма разницы между размером минимальной заработной платы и фактически начисленной заработной платы (дохода) за предыдущие периоды в связи с осуществлением перерасчета при увольнении работника за предыдущие периоды, связанные с уточнением дней использованной заранее отпуска (в связи с сторнированием).

Графа «Общая сумма начисленной заработной платы (начисленного дохода) (всего с начала отчетного месяца)» формируется относительно каждого отдельного застрахованного лица.

Суммы выплат, начисленные за дни временной нетрудоспособности и пособие по беременности и родам, отражаются в отдельных строках с кодами категорий застрахованного лица (в поле соответствующего месяца только в сумме, приходящейся на такой месяц).

Графа «Сумма начисленной заработной платы (начисленного дохода) в пределах максимальной величины, на которую (который) начисляется единый взнос» заполняется относительно каждого отдельного застрахованного лица.

Если начисление заработной платы осуществляется за предыдущий период, в частности в связи с уточнением количества отработанного времени, выявлением ошибок, суммы доначисленной заработной платы включаются в заработную плату месяца, в котором были осуществлены такие доначисления.

Внесение отрицательных значений сумм начисленной заработной платы (начисленного дохода) допускается только в случае отображения:

сумм перерасчетов заработка (дохода), связанных с уточнением количества отработанного времени в связи с отпуском, временной нетрудоспособностью, пособия по беременности и родам, начисленных в предыдущих периодах;

восстановленных сумм отпускных, пособий по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам.

Ежемесячные суммы начисленной заработной платы застрахованному лицу за работу на должностях, дающих право на назначение пенсии согласно Закону Украины «О научной и научно-технической деятельности», отражаются отдельными записями (строками) с указанием признака наличия основания для исчисления специального стажа. Сведения о заработной плате или вознаграждении за работу этому самому застрахованному лицу на должностях, не относящихся к научно-техническим, отражаются в отдельной строке.

Начисления отражаются за календарный месяц (с первого по последнее число месяца).

Относительно одного застрахованного лица допускается несколько записей в таблице 6 приложения 4 к данному Порядку, если в течение одного отчетного периода застрахованному лицу были осуществлены начисления выплат текущих и будущих (отпускные, пособие по беременности и родам), за прошедшие (временная нетрудоспособность и пребывание в отпуске в связи с беременностью и родами и начисления сумм заработной платы (дохода) за выполненную работу (предоставленные услуги), срок выполнения которой (которых) превышает календарный месяц, а также за отработанное время после увольнения с работы или согласно решению суда — сумм средней заработной платы за вынужденный прогул) периоды.

Количество дней без сохранения заработной платы — количество календарных дней отпуска без сохранения заработной платы и/или количество дней освобождения от работы согласно справке о временном освобождении от работы по уходу за больным ребенком.

Количество календарных дней нахождения в трудовых/гражданско-правовых отношениях в течение отчетного месяца не может указываться в отчетном месяце за будущие и прошлые отчетные периоды, за исключением отпуска, отпуска по беременности и родам и случаев восстановления на работе лица по решению суда.

При наличии нескольких строк относительно одного застрахованного лица количество календарных дней нахождения в трудовых/гражданско-правовых отношениях в течение отчетного месяца указывается только в одном, а именно в том, в котором указываются данные о суммах заработной платы (при их наличии).

Признак «неполное рабочее время» в соответствии со статьей 56 Кодекса законов о труде Украины устанавливается соглашением сторон как при приеме на работу, так и в период работы. Признак «неполное рабочее время» проставляется в случае, если лицо работает:

неполный рабочий день (то есть уменьшение продолжительности ежедневной работы на обусловленное количество часов);

неполную рабочую неделю (сохраняется нормальная продолжительность рабочего дня, но уменьшается количество рабочих дней в неделю);

сочетание неполного рабочего дня и неполной рабочей недели (например, продолжительность рабочего дня — 5 часов при 4 рабочих днях в неделю).

10. ФЛ — предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства формируют и подают сами за себя в органы доходов и сборов Отчет согласно приложению 5 к данному Порядку.

В течение года в случае назначения пенсии подается Отчет с отметкой «назначение пенсии» за период до даты формирования заявления на назначение пенсии, при этом тип формы «начальная» не указывается.

11. Таблица 7 приложения 4 и таблица 2 приложения 5 к данному Порядку формируются и подаются страхователями в случае определения страхователями периодов (сроков) трудовой или другой деятельности, в соответствии с законами, которыми устанавливаются условия пенсионного обеспечения, отличные от условий общеобязательного государственного пенсионного страхования, засчитываемые при определении права на соответствующую пенсию, а также периоды страхового стажа, не связанные с трудовой и/или профессиональной деятельностью.

Если у страхователя отсутствуют рабочие места, работа на которых засчитывается в специальный стаж, таблица 7 приложения 4 и таблица 2 приложения 5 не формируются и не подаются в орган доходов и сборов.

Код основания для учета стажа отдельным категориям лиц в соответствии с действующим законодательством отмечается в виде восьмиразрядного кода, состоящего из четырех частей.

Для кодирования оснований для учета стажа отдельным категориям лиц в соответствии с законодательством используются серийно-порядковые коды из справочника кодов оснований для учета стажа отдельным категориям лиц в соответствии с законодательством, приведенные в приложении 3 к данному Порядку.

12. Лица, указанные в пункте 6 раздела III этого Порядка, формируют и подают в органы доходов и сборов Отчет согласно таблице 1 приложения 6 к данному Порядку о суммах добровольных взносов, предусмотренных договором о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования, подлежащих уплате, отдельно за каждый период срока действия договора.

Если Отчет подается за несколько лет одновременно, формируется один титульный лист и отдельно за каждый год таблица 1 приложения 6 к данному Порядку.

13. ФЛ — предприниматели, кроме тех, которые избрали упрощенную систему налогообложения, и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, осуществляющие доплату к сумме страховых взносов по уведомлению-расчету (за периоды до 01 января 2017 года), формируют и подают в органов доходов и сборов Отчет согласно таблицы 2 приложения 6 к данному Порядку в течение одного календарного месяца после осуществления доплаты.

14. ФЛ — предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерских хозяйств, которым по результатам проведенной проверки увеличены или уменьшены обязательства, формируют и подают в органы доходов и сборов Отчет согласно таблицы 3 приложения 6 к данному Порядку в течение одного календарного месяца после осуществления соответствующих расчетов.

Отчет согласно таблицы 3 приложения 6 к данному Порядку формируется и подается в органы доходов и сборов исключительно на основании акта документальной проверки страхователя (обязательным является указание номера и даты акта) и содержит суммы, на которые увеличены или уменьшены обязательства (в таком случае допускается внесение отрицательного значения).

15. Страхователи, кроме указанных в пунктах 5, 6 раздела III Порядка, использующие труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или по гражданско-правовым договорам (кроме гражданско-правового договора, заключенного с ФЛ — предпринимателем, если выполняемые работы (предоставляемые услуги) соответствуют видам деятельности, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований), формируют и подают в органы доходов и сборов сведения о застрахованном лице, с которым произошел несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание, по форме N Д7 согласно приложению 7 к данному Порядку, где отмечается расчетный период, за который исчисляется средняя заработная плата (доход) для расчета страховых выплат.

16. ФЛ — предприниматели, имеющие признак независимой профессиональной деятельности, формируют и подают в органы доходов и сборов отдельные Отчеты (приложение 5).

V. Исправление ошибок

1. В случае выявления ошибки в Отчете до окончания срока подачи этого Отчета страхователь повторно формирует и подает Отчет в полном объеме в орган доходов и сборов по основному месту учета.

Действующим считается последний электронный или бумажный Отчет, представленный страхователем до окончания сроков представления отчетности, определенных данным Порядком, который прошел все контроли при загрузке в Реестр страхователей и в Реестр застрахованных лиц.

Если страхователем до окончания срока подачи Отчета подаются за текущий отчетный период только отдельные таблицы Отчета с указанием типа формы «отменяющая», «дополнительная», этот Отчет не считается Отчетом и считается таким, что не подавался.

2. В случае выявления страхователем в Отчете по истечении срока подачи такого Отчета ошибки в реквизитах (кроме сумм), касаемых страхователя или застрахованного лица, подаются отменяющие документы, то есть страхователь должен сформировать и подать отчет за предыдущий период, содержащий перечень таблиц Отчета, соответствующую таблицу с указанием типа формы «отменяющая» со сведениями, которые были ошибочны, на одно или нескольких застрахованных лиц и соответствующую таблицу с указанием типа формы «начальная» с указанными правильными сведениями на одно или нескольких застрахованных лиц, при этом таблица 6 приложения 4 к данному Порядку должна содержать данные относительно каждого застрахованного лица отдельно.

Отчет, сформированный для исправления ошибок за предыдущие отчетные периоды, не должен содержать таблиц 1 — 4 приложения 4 к данному Порядку. При этом внесение изменений в суммы начисленной заработной платы или дохода и в связи с этим в начисленные суммы единого взноса за отчетный месяц при формировании и представлении отменяющих документов не допускается.

Если нужно полностью отменить сведения, указанные в таблицах 5, 7 приложения 4 к данному Порядку, подаются только отменяющие документы относительно выявленных недостоверных сведений о застрахованном лице.

3. Если страхователем не подавался Отчет за предыдущий отчетный период (периоды), в текущем отчетном месяце не допускается отражение сумм начисленного единого взноса застрахованным лицам за предыдущий отчетный период (периоды). В таком случае страхователь обязан подать Отчет за текущий отчетный период и при необходимости отдельно за предыдущий период (периоды).

Отчет за предыдущий отчетный период (периоды) до 2016 года, который не подавался, подается в орган доходов и сборов по форме, действовавшей с 01 мая 2015 года.

Такой Отчет подается только один раз за один отчетный период.

4. Если в таблице 5 приложения 4 к данному Порядку страхователь не отметил какого-либо действия относительно застрахованного лица из тех, что предусмотрены пунктом 8 раздела IV данного Порядка, он подает Отчет за предыдущий период, содержащий титульный лист (перечень таблиц отчета) с указанием типа формы «дополнительная» и таблицу 5 с указанием типа формы «дополнительная», которая содержит данные на это застрахованное лицо. Отчет с указанием типа формы «дополнительная» не должен содержать таблиц 1 — 4 приложения 4 к данному Порядку.

Аналогично подается таблица 7 приложения 4 к данному Порядку.

5. Если страхователем осуществляется доначисление (уменьшение) единого взноса в связи с исправлением ошибки, допущенной в предыдущих периодах, применяются коды типа начислений, предусмотренные пунктом 9 раздела IV данного Порядка.

6. В случае если страхователь подает за один и тот же отчетный период таблицы с указанием типа формы «отменяющая» и «дополнительная», они подаются с отдельными титульными листами (как два отдельных Отчета).

Директор Департамента
налоговой политики