Догляд за дитиною стаж роботи

Стаж роботи у період догляду за дитиною і нова пенсійна реформа

Міністерство соціальної політики України на своєму сайті надає роз’яснення про зарахування до стажу роботи періоду догляду за дитиною у зв’язку з запровадженням пенсійної реформи.

Мінсоцполітики зазначило, що до страхового стажу зараховуються періоди, протягом яких особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за які щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до трудового стажу для призначення пенсії до 1.01.2004 року (дата набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), зараховується до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

У Мінсоцполітики пояснили, чи буде зараховуватися до стажу роботи період догляду за дитиною

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, чи буде зараховуватися до стажу роботи період догляду за дитиною.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

“До страхового стажу зараховуються періоди, протягом яких особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за які щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, періоди трудової діяльності та інші періоди, які зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії до 01.01.2004 року зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених чинним раніше законодавством.

Як зазначається, до 1 січня 2004 року в трудовий стаж включалися, зокрема, і періоди відпусток по догляду за дитиною до 3-х років; відпустка в зв’язку з вагітністю та пологами; відпустка для догляду за дитиною відповідно до медичного висновку, але не більше як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Крім того, до трудового стажу включався час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми до досягнення кожною дитиною 3-річного віку.

“Починаючи з 01.01.2004 року, час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, зараховується до страхового стажу матері за умови, якщо особа доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку і за умови отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. З 1 січня 2005 року внески за ці періоди сплачуються за рахунок коштів державного бюджету”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що з 1 липня 2013 року здійснюється і сплата внесків за періоди перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Також українським законодавством передбачені положення щодо обліку при визначенні права на призначення пенсії за віком, зокрема, періодів: перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно; перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до моменту введення сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Зарахування до страхового стажу часу догляду за дитиною

До редакції «Вісника» надійшло звернення від жінки, яка має статус особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 3. Вона не працювала, оскільки доглядала за дитиною до досягнення нею 12-річного віку. Чи зараховується до страхового стажу час догляду одного з батьків за дитиною, постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи? До якого часу? Розглянемо ці запитання детальніше.

Періоди, з яких складається страховий стаж, визначено ст. 24 Закону про пенсійне страхування.

Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Законом про пенсійне страхування (до 01.01.2004 р.), зараховуються до страхового стажу в порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим Законом.

Смотрите так же:  Размер пособия при увольнении из полиции

Пунктом 13 ст. 30 Закону № 796 передбачено зарахування до стажу роботи одного з батьків часу догляду за дитиною, потерпілою внаслідок Чорнобильської катастрофи, до досягнення нею 12-річного віку.

Отже, період догляду за дитиною, постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи, може бути зараховано до страхового стажу одного з батьків, який не працював і доглядав за дитиною до досягнення нею 12-річного віку, якщо такий догляд здійснювався до 01.01.2004 р.

Підстав для зарахування до страхового стажу часу догляду за такою дитиною після 01.01.2004 р. немає, оскільки такі батьки не є застрахованими особами та у цей час ніхто з них не сплачував внески до Пенсійного фонду України.

Згідно з Порядком № 637 час догляду одного з батьків за дитиною, потерпілою внаслідок Чорнобильської катастрофи, до досягнення нею 12-річного віку встановлюється на підставі:

  • свідоцтва про народження дитини або паспорта (у разі смерті дитини — свідоцтва про смерть);
  • посвідчення дитини, потерпілої внаслідок Чорнобильської катастрофи, або довідки про видачу такого посвідчення;
  • заяви особи, яка звернулася за призначенням пенсії, про те, що ніхто з батьків не скористався пільгою, передбаченою п. 13 ст. 30 Закону № 796;
  • документів про те, що до досягнення дитиною 12-річного віку один з батьків не працював.

Документами, які підтверджують те, що до досягнення дитиною 12-річного віку один з батьків не працював, є:

  • виписка з трудової книжки;
  • довідка органів ДПС про те, що особа не перебувала на обліку як фізична особа — підприємець;
  • інформація з системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України.

Догляд за дитиною стаж роботи

від 25.06.2008 р. N 10842/02-10

Щодо зарахування до стажу роботи періоду догляду за дитиною

Пенсійний фонд України на ваш лист від 26.04.2008 р. N ДК01-37 щодо зарахування до стажу роботи періоду догляду за дитиною повідомляє.

Згідно зі статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набрав чинності 01.01.2004 р., страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Відповідно до статті 11 зазначеного Закону загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають особи, які відповідно до законів отримують, зокрема, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено, що час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку, зараховується до стажу роботи.

Відповідно до статті 181 Кодексу законів про працю України відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (у разі якщо дитина потребує домашнього догляду, на підставі медичного висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Отже, час догляду за дитиною у період до 01.01.2004 року зараховується до страхового стажу непрацюючій матері (до досягнення нею 3-річного віку) чи працюючій особі, якій у встановленому законом порядку надана відповідна відпустка по догляду за дитиною до 3- та 6-річного віку.

Починаючи з 01.01.2004 року час догляду за дитиною, в даному випадку до досягнення нею 3-річного віку, зараховується до страхового стажу у разі отримання відповідної допомоги (за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку).

Згідно зі статтею 14 страхувальниками таких осіб відповідно до вказаного вище Закону є підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують допомогу.

Час неоплачуваної відпустки по догляду за дитиною з 3-х до 6 років не зараховується до страхового стажу.

Щодо обчислення спеціального і пільгового стажу повідомляємо.

Згідно з частиною 16 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» положення Закону України «Про пенсійне забезпечення» застосовуються в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років.

Тобто до спеціального й пільгового стажу, що дає право на пенсію за вислугу років і на пільгових умовах, зараховується час догляду працюючої особи за дитиною до досягнення нею 3- і 6-річного віку (у разі оформлення відповідної відпустки). При цьому страховий стаж для визначення розміру пенсії обчислюється у вищезазначеному порядку.

Смотрите так же:  Экспертиза триммера

Щодо зарахування часу догляду за дитиною до стажу державної служби, то відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283, до стажу державної служби включається також, зокрема, час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, а у виняткових випадках, якщо за медичними показаннями дитині потрібний домашній догляд, — період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку шести років.

Заступник Голови правління

Умови зарахування до страхового стажу періоду догляду за малолітньою дитиною

  • П’ятниця, лист. 18 2016
  • Автор bc-news

ПФУ розяснює, як нараховується страховий стаж до 1 січня 2004 року та після цієї дати, а також наводить кілька прикладів:

За період до 1 січня 2004 року

Згідно зі статтею 179 КЗпП України, за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

При цьому, як передбачено статтею 181 КЗпП, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати зараховуються як до загального стажу роботи, так і до стажу роботи за спеціальністю.

Таким чином, час зазначених відпусток у період до 1 січня 2004 року в повному обсязі зараховується до стажу роботи при призначенні пенсій.

Разом з тим, статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-XII також передбачено зарахування до стажу роботи часу догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку.

Приклад 1.

Жінка не працювала і народила дитину 25 травня 1990 року, а 18 червня 1992 року народила другу дитину. З 24 вересня 1995 року вона працює на підприємстві. До стажу роботи будуть зараховані такі періоди по догляду за дитиною: з 25 травня 1990 року по 17 червня 1992 року – час догляду за першою дитиною; з 18 червня 1992 року по 18 червня 1995 року – час догляду за другою дитиною. Далі до стажу зараховуватиметься період роботи з 24 вересня 1995 року.

Час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми встановлюється на підставі свідоцтва про народження дитини та іншого документа (у разі смерті дитини – свідоцтва про смерть), який підтверджує досягнення дитиною трирічного віку (виписка із паспорта, довідка органів управління житловим фондом чи довідка сільської, селищної ради народних депутатів).

Якщо у свідоцтві про народження дитини є відмітка органів внутрішніх справ про видачу їй паспорта, інші документи, які підтверджують досягнення дитиною трирічного віку, не потрібні.

За період після 1 січня 2004 року

Особи, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV. За таких осіб сплачуються страхові внески до Пенсійного фонду України. Відповідно, ці періоди, з 1 січня 2004 року, зараховуються до страхового стажу як періоди, за котрі сплачено страхові внески у сумі мінімального страхового внеску. При обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) в цьому випадку враховується мінімальний розмір заробітної плати.

Щодо часу відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, то такий період відпустки з 1 січня 2004 року до страхового стажу не зараховується, оскільки за цей період не сплачуються внески на пенсійне страхування.

Приклад 2.

Дитина народилася 3 серпня 1999 року. До 3 серп-ня 2002 року жінка перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а з серпня 2002 року по липень 2005 року – у відпустці без збереження заробітної плати згідно з медичним висновком до досягнення дитиною шестирічного віку. До страхового стажу буде зараховано час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 3 серпня 1999 року по 2 серпня 2002 року та період відпуст-ки без збереження заробітної плати з 3 серпня 2002 року по 31 грудня 2003 року.

Смотрите так же:  Развивающие пособие для детей 7 лет

О.П. Бурімська,

начальник відділу обслуговування громадян

їУПФ України у місті Білій Церкві

Перебування у відпустці для догляду за дитиною: кому зараховують до страхового стажу

Статті за темою

Чи зарахують жінці до страхового стажу період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо державну допомогу на дитину отримувала не вона, а її чоловік?

Період пребування у відпустці для догляду за дитиною можуть зараховувати до страхового стажу як матері дитини, так і батьку. Все залежатиме від того, кому з батьків призначали державну допомогу при народженні дитини.

Адже нині с користатися відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може не лише матір, а й батько дитини, бабуся, дідусь чи інші родичі, що фактично доглядають за дитиною ( ст. 179 Кодексу законів про працю України ).

Як враховують перебування у відпустці для догляду за дитиною до страхового стажу

Період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховують до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків.

Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який вона і роботодавець або вона особисто щомісяця сплатила страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок ( ст. 21 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105- XIV ).

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку , отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усiх видiв (за винятком пенсiї по iнвалiдностi), включають до страхового стажу як перiод, за який сплачено мінімальний розмір страхових внесків.

Отже, якщо допомогу при народженні або для догляду призначили матері, то, відповідно, ЄСВ за неї сплачує соцзабез, і вона отримає страховий стаж на три роки (на час виплати допомоги у разі народження або для догляду) незалежно від того, чи працюватиме.

А от якщо допомогу при народженні або для догляду призначать батькові (матір не звернулася до соцзабезу особисто), відповідно, страховий стаж враховуватимуть йому — особі, якій призначили виплати. Коли матір звернеться по довідку ОК-7 або ОК-5 , то за час її відпустки для догляду за дитиною страхового стажу не матиме (звісно, якщо матір вийшла на роботу, то страховий стаж зарахують від сплати ЄСВ із зарплати).

Як враховують перебування у відпустці для догляду за дитиною до пенсійного стажу

Так, до страхового стажу для пенсійного забезпечення зараховують період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувала страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок ( ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-ІV; далі — Закон № 1058 ). При цьому під страховими внесками законодавець розуміє, зокрема, надходження від сплати ЄСВ ( ст. 1 Закону № 1058 ). Тобто пенсійний стаж також залежить від сплати ЄСВ.

Зауважимо, що свого часу Управління Держпраці у Хмельницькій області зазначало, що немає підстав зараховувати до страхового стажу для пенсійного страхування період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, впродовж якого щомісячно не виплачували допомогу у разі народження дитини.

Чи зараховується до стажу роботи відпустка для догляду за дитиною до 3-х років

Держпраці у Хмельницькій області нагадує, що статтею 181 КЗпП передбачено зарахування до стажу роботи період догляду за дитиною.

Зокрема, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 КЗпП) надаються за заявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій статті 179 КЗпП (батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною), повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпусток, зазначених у цій статті, до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз’яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.