Приказ 992 цз

Содержание:

992-ЦЗ от 20.12.2004 г. — Про затвердження методичних рекомендацій дій працівників господарств Укрзалізниці в нестандартних ситуаціях

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Методичні вказівки щодо дій працівників господарств Укрзалізниці для забезпечення безпеки руху в нестандартних ситуаціях відповідно до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з сигналізації на залізницях України (далі — Методичні рекомендації) розроблені з метою забезпечення безпеки руху поїздів, чіткої взаємодії причетних працівників залізничного транспорту у випадках виникнення нестандартних ситуацій при прийманні, відправленні, прямуванні поїздів, виконанні маневрової роботи на станціях та перегонах залізниць України.

1.2 Дія цих Методичних вказівок поширюється на працівників об’єднань, підприємств та структурних підрозділів, що підпорядковані Державній адміністрації залізничного транспорту України та діяльність яких безпосередньо пов’язана з організацією руху поїздів чи здійсненням маневрової роботи, а також на працівників підприємств та організацій інших відомств, рухомий склад та працівники яких мають право виїзду на колії мережі залізниць України.

1.3 У Методичних вказівках наведено порядок дій працівників господарств Укрзалізниці у нестандартних ситуаціях, що найбільш часто повторюються.

1.4 Методичні вказівки можуть бути використані в якості навчального посібника при здійсненні професійного та технічного навчання працівників залізничного транспорту.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Методичні вказівки розроблені на основі вимог Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, Інструкції з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України.

2.2 При розробленні Методичних вказівок використані затверджені на залізницях України Порядки дій причетних працівників у нестандартних ситуаціях, Регламенти радіопереговорів між машиністами і черговими по станціях при виникненні нестандартних ситуацій, Регламент дій працівників господарства перевезень в аварійних і нестандартних ситуаціях ЦД-0048 та інші чинні нормативні документи.

2.3 Методичні вказівки не скасовують дію зазначених у п.п. 2.1, 2.2 та інших зазначених у тексті нормативних документів, є їх узагальненням і можуть бути використані при внесенні до них в установленому порядку змін та доповнень, чи при розроблянні нових нормативних документів з питань безпеки руху.

2.4 Курсивом наведені витяги із зазначених у тексті нормативних документів.

2.5 У разі виникнення аварійної і нестандартної ситуації для прискорення передачі інформації застосовується єдиний сигнал:
«УВАГА! УВАГА! СЛУХАЙТЕ ВСІ!», який передається усіма засобами зв’язку (радіозв’язком, телефоном, селектором та іншими видами зв’язку). У випадках отримання такого сигналу всі переговори зазначеними засобами зв’язку припиняються.

3 ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ, СТИХІЙНОГО ЛИХА ТА ІНШИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (відповідно до вимог наказу Укрзалізниці від 12.08.02 № 416-Ц)

Відповідно до статті 15 Закону України «Про транспорт», пункту 18 Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 № 262, Положення про функціональну підсистему «Сили і засоби реагування на надзвичайні ситуації на залізничному транспорті», що затверджене наказом Міністерства транспорту України від 22.04.99 № 215, Інструкції про порядок інформаційно-аналітичного забезпечення в Державній адміністрації залізничного транспорту України з питань надзвичайних подій та взаємодії з Міністерством транспорту України й іншими центральними органами виконавчої влади, що затверджена наказом Укрзалізниці від 15.10.01 № 546-Ц, для чіткої взаємодії всіх підрозділів Укрзалізниці з ліквідації наслідків транспортних подій, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій, забезпечення своєчасного інформування про їх загрозу або виникнення створено оперативний штаб з ліквідації наслідків транспортних подій, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій наступному складі (за посадами):
— перший заступник генерального директора Укрзалізниці — керівник оперативного штабу;
— заступник генерального директора Укрзалізниці (ЦЗМ) — заступник керівника оперативного штабу;
— начальник Головного управління безпеки руху та екології — заступник керівника оперативного штабу;
члени оперативного штабу:
— начальник Головного управління перевезень;
— начальник Головного комерційного управління;
— начальник Головного управління колійного господарства;
— начальник Головного управління локомотивного господарства;
— начальник Головного управління вагонного господарства;
— начальник Головного управління електрифікації та електропостачання;
— начальник Головного управління автоматики, телемеханіки та зв’язку;
— начальник Головного пасажирського управління;
— начальник Головного управління кадрової та соціальної політики;
— начальник Управління воєнізованої охорони;
— начальник Спеціального управління;
— начальник Головного управління охорони і організації праці.
У випадках відсутності першого заступника Генерального директора — керівника оперативного штабу, обов’язки керівника оперативного штабу покладаються на одного із заступників керівника оперативного штабу.

Начальнику Головного управління перевезень:

У випадку надходження інформації із залізниць про транспортні події, стихійне лихо та інші надзвичайні ситуації, які викликали загрозу тривалої перерви руху поїздів — дві години і більше, забруднення навколишнього середовища екологічно небезпечними речовинами, загинули, чи тяжко травмовані люди, — забезпечити через черговий апарат оперативно-розпорядчого відділу інформування причетних членів оперативного штабу, у першу чергу — керівника оперативного штабу та заступників керівника оперативного штабу, а також інформувати інших керівників згідно зі схемою сповіщення.
Через черговий апарат оперативно-розпорядчого відділу постійно забезпечувати членів оперативного штабу чіткою інформацією про ситуацію з рухом поїздів та хід виконання відбудовних робіт.

Після отримання інформації про транспортні події, стихійне лихо та інші надзвичайні ситуації встановленим порядком, керівник оперативного штабу чи один із заступників керівника оперативного штабу (як правило — ЦРБ), за узгодженням з керівником оперативного штабу, через черговий апарат оперативно-розпорядчого відділу Головного управління перевезень видає оперативний наказ про збір причетних керівників головних управлінь та управлінь — членів оперативного штабу, які негайно прибувають до Державної адміністрації залізничного транспорту або до іншого, визначеного в оперативному наказі місця збору чи виїжджають на місце події.
У випадку катастрофи чи аварії з поїздом виїзд на місце події причетних членів оперативного штабу здійснюється в обов`язковому порядку негайно після отримання інформації без додаткових вказівок.

Оперативним наказом визначається персональний склад членів оперативного штабу, що виїжджають на місце події, запроваджується, у разі необхідності, цілодобове чергування в Укрзалізниці, установлюється періодичність та час проведення засідань оперативного штабу.

У випадку відсутності начальників головних управлінь та управлінь – членів оперативного штабу, до роботи штабу залучаються їх заступники.

Начальник Головного управління перевезень забезпечує вивчення цього наказу черговим диспетчерським апаратом оперативно-розпорядчого відділу та організовує виконання його вимог.

Транспортне забезпечення членів оперативного штабу здійснюється у порядку, визначеному Положенням про чергування та використання автомобілів в Укрзалізниці, що додається.

Оперативний штаб здійснює:
— контроль за якнайшвидшою ліквідацією наслідків транспортних подій, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій;
— направлення на місце події, у разі необхідності, начальників головних управлінь та управлінь або їх заступників;
— контроль за організацією відбудовних робіт та відновленням перерви в русі поїздів, прийняттям рішень щодо пропуску пасажирських та вантажних поїздів;
— прийняття рішень з організації вивезення пасажирів та своєчасної інформації про маршрути прямування пасажирських поїздів;
— ужиття необхідних заходів у випадках сходів рухомого складу з небезпечними, радіаційними, отруйними та легкозаймистими вантажами;
— транспортне забезпечення членів оперативного штабу;
— інформування центральних органів державної виконавчої влади про хід ведення відбудовних робіт та причини виникнення надзвичайної ситуації;
— інформування представників засобів масової інформації.

Смотрите так же:  Возврат денег гк рф

Положення про чергування та використання автомобілів в Укрзалізниці

Загальні положення
Це Положення визначає порядок оперативного обслуговування членів оперативного штабу Укрзалізниці з ліквідації наслідків транспортних подій, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій, інших відповідальних працівників апарату Укрзалізниці при організації оперативного керівництва з ліквідації наслідків транспортних подій, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті.
Чергування водіїв з автомобілями запроваджується у вихідні та святкові дні цілодобово та щоденно з 20 до 8 години.

Основні завдання
Забезпечення оперативного обслуговування членів оперативного штабу Укрзалізниці, інших відповідальних працівників апарату Укрзалізниці при організації оперативного керівництва з ліквідації наслідків транспортних подій, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті.
Збір членів оперативного штабу, доставка їх до місця події, транспортне обслуговування під час ліквідації наслідків.
Постійна готовність до виїзду на відстань 400 – 500 км.

Місце дислокації водіїв та автомобілів
Чергування водіїв з автомобілями для оперативного обслуговування членів оперативного штабу Укрзалізниці, інших відповідальних працівників апарату Укрзалізниці здійснюється ДТЕП «Інтертранс».
Чергові автомобілі та водії на період чергування щоденно з 20 до 8 години знаходяться на території ДТЕП «Інтертранс» за адресою: вул. Фурманова, 1/7, а у святкові та вихідні дні з 8 до 20 години біля приміщення Укрзалізниці на вул. Тверська, 5.
Виклик автомобілів здійснюється за телефоном 244-07-05.

Керівництво
Право виклику чергового автомобіля мають: помічники Генерального директора Укрзалізниці за вказівкою Генерального директора, керівник оперативного штабу з ліквідації транспортних подій, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій та заступники керівника оперативного штабу (ЦЗМ, ЦРБ).
Виклик автомобіля здійснюється через черговий апарат оперативно-розпорядчого відділу Головного управління перевезень.

Відповідальність
Керівництво ДТЕП «Інтертранс» несе відповідальність за постійну готовність чергових автомобілів до роботи.
Чергові водії несуть відповідальність за своєчасне виконання завдань, правильність оформлення документів та використання автомобілів за призначенням.
Водієві забороняється під час чергування залишати місце дислокації без дозволу.

Міністерство транспорту та зв’язку україни

Від 31 серпня 2005 року n 507

Про затвердження Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України

З метою розкриття і точного трактування основних положень Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 р. N 411 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.02.97 р. за N 50/1854, із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України від 08.06.98 р. N 226, від 23.07.99 р. N 386, від 19.03.2002 р. N 179, щодо організації руху поїздів і виконання маневрової роботи на залізницях України наказую:

1. Затвердити та ввести в дію з 01.04.2006 р. Інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, що додається (далі — Інструкція).

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Афтаназів З. С.):

2.1. Організувати вивчення цієї Інструкції причетними працівниками залізниць України та працівниками структурних підрозділів залізниць встановленим порядком.

2.2. Довести вимоги цієї Інструкції до всіх залізниць України та їх структурних підрозділів, забезпечити контроль за її виконанням.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 8 липня 1995 року N 260 «Про затвердження Інструкції по руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — генерального директора Укрзалізниці Афтаназіва З. С.

наказом Міністерства транспорту та зв’язку України

від 31 серпня 2005 р. N 507

Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України

Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України (ІРП) відповідно до основних положень, установлених Правилами технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ) та Інструкцією з сигналізації на залізницях України (ІСИ), конкретизує правила:

— приймання, відправлення, пропуску поїздів при різних засобах сигналізації, централізації, блокування (СЦБ) та зв’язку на станціях та прилеглих до них перегонів, як за нормальних умов дії засобів СЦБ та зв’язку під час руху поїздів, так і у випадках несправності цих засобів;

— приймання і відправлення поїздів за умов виконання ремонтно-будівельних робіт на залізничних коліях і спорудах;

— виконання маневрів на станціях;

— видачі попереджень на поїзда;

— інші правила, що регламентують безпечне і безперешкодне приймання, відправлення та прямування поїздів, безпеку маневрової роботи і дотримання працівниками вимог охорони праці та навколишнього природного середовища.

1. Сфера застосування

Норми й вимоги даної Інструкції є обов’язковими для залізниць України та їх структурних підрозділів.

2. Нормативні посилання

У цьому нормативному документі є посилання на такі нормативні документи:

Статут залізниць України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 р. N 457

Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені та введені в дію наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 р. N 411, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25.02.97 р. за N 50/1854, із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України від 08.06.98 року N 226, від 23.07.99 року N 386, від 19.03.2002 року N 179, від 10.12.2003 N 962

Інструкція з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України, затверджена наказом Міністерства транспорту України 23.11.2004 N 1026 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за N 1640/10239

Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджена та введена в дію наказом Міністерства транспорту України від 08.07.95 N 259

Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт, ЦП-0067, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 11.12.2000 р. N 692

Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, ЦП-0095, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 12.07.2002 N 469

Інструкція про порядок користування автоматичною локомотивною сигналізацією безперервного типу (АЛС) і пристроями контролю пильності машиніста на залізницях України, ЦТ-ЦШЕОТ-0027, затверджена наказом Мінтрансу від 27.01.2000 N 32

«Про порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України», наказ МТУ від 24.01.2003 р. N 49

Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 16.10.2000 N 567

«Инструкция по составлению натурного листа поезда ф. ДУ-1», затверджена на 34 засіданні Ради по залізничному транспорту, лютий 2003 р.

«Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам», затвердженні на 15 засіданні Ради по залізничному транспорту 05.04.96 р.

Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях України, ЦШЭОТ-0018, затверджена наказом Укрзалізниці від 12.10.99 р. N 492

Інструкція з розміщення, встановлення та експлуатації засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда, ЦВ-ЦШ-0053, затверджена наказом Укрзалізниці від 17.03.2003 N 69-Ц

Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України, ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015, затверджена наказом Укрзалізниці від 28.10.97 р. N 264-Ц, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Укрзалізниці від 07.06.2001 N 312-Ц

Інструкція зі складання графіку руху поїздів на залізницях України, ЦД-0040, затверджена наказом Укрзалізниці від 05.04.2002 N 170-Ц

Інструкція про порядок надання і використання вікон у графіку руху поїздів для ремонтних і будівельних робіт на залізницях України, ЦД-0029, затверджена наказом Укрзалізниці від 13.03.2000 р. N 96-Ц

Інструкція з організації руху вантажних поїздів підвищеної ваги й довжини на залізницях України, ЦД-0031, затверджена наказом Укрзалізниці від 29.08.2000 р. N 364-Ц

Інструкція з експлуатації та утримання спеціального самохідного рухомого складу на залізницях України, ЦРБ-0027, затверджена наказом Укрзалізниці 24.12.2001 р. N 719-Ц

Методичні вказівки з розрахунку і застосування норм закріплення рухомого складу гальмовими башмаками на станційних коліях, ЦД-0051, затверджені наказом Укрзалізниці від 31.03.2004 р. N 224-ЦЗ

Порядок обліку, маркування, видачі, зберігання та вилучення з експлуатації гальмових башмаків на залізницях України, ЦД-0041, затверджений наказом Укрзалізниці від 30.04.2002 р. N 228-Ц

Методичні рекомендації щодо дій працівників господарств Укрзалізниці для забезпечення безпеки руху в нестандартних ситуаціях відповідно до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з сигналізації на залізницях України, затверджені наказом Укрзалізниці від 20.12.2004 р. N 992-ЦЗ

Смотрите так же:  Деньги под залог техники в москве

МБУ ДО «ДШИ № 12» г.о. Самара

443083 г. Самара, ул. Победы, 16а, т. (846) 992-19-60

Добро пожаловать

Добро пожаловать на официальный сайт
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
“Детская школа искусств №12”
городского округа Самара (МБУ ДО “ДШИ № 12” г.о. Самара)

Детская школа искусств №12 – учреждение дополнительного образования, ведет образовательную деятельность с 1 сентября 1977 года. Образование в школе осуществляется по следующим видам программ:

• дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы;
• дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы;
• дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической направленности.

Отделения детской школы искусств:

• музыкально-инструментальное отделение;
• вокальное отделение;
• художественное отделение;
• отделение изобразительного искусства;
• общеэстетическое отделение.

В настоящее время в школе обучаются 2391 учащийся в возрасте с 3 до 18 лет.
Школа искусств №12 имеет шесть структурных подразделений:
– при МБОУ СОШ №166;
– при МБОУ СОШ №114;
– при МБОУ СОШ №80;
– при МБОУ СОШ №35;
– ДЕОЦ «Воскресение»;
– ДЕОЦ В честь святых Царственных мучеников.
Педагогический коллектив насчитывает 74 человека, преданных своей профессии, регулярно повышающих уровень своей квалификации.
Учащиеся школы — участники и победители городских, областных, региональных, Всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, социально-значимых проектов.
С 2011 г. МБОУ ДОД ДШИ №12 входит в «Национальный Реестр» «Ведущих образовательных учреждений России».

По данным обследований, проведенных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, в среднем за апрель — июнь 2018 года численность рабочей силы Республики Татарстан в возрасте от 15 лет и старше составила 2 033,3 тыс. человек, из них 1 965,4 тыс. человек были заняты в экономике и 67,9 тыс. человек или 3,3% от численности рабочей силы не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные).

Уровень общей безработицы в Республике Татарстан ниже, чем в среднем по Российской Федерации – 4,9% и по Приволжскому федеральному округу – 4,5% от численности рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше.

В соответствии с приказом Минтруда России от 30.12.2014 № 1207 «О проведении мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников» Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан проводится мониторинг высвобождения работников.

Согласно сведениям, представленным работодателями в органы службы занятости Республики Татарстан в рамках мониторинга, по состоянию на 4 июля 2018 года численность предполагаемых в июле – октябре 2018 года к увольнению работников составляет 3 591 человек.

По состоянию на 4 июля 2018 года численность работающих в режиме неполной занятости составила 2 992 человека, из которых:

975 человек работали по инициативе работодателя неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю;

1 977 человек находились в простое по вине работодателя;

40 человек находились в отпусках без сохранения заработной платы.

За 1 полугодие 2018 года в органы службы занятости обратилось по различным вопросам 96,9 тыс. человек, в том числе принято на учет в качестве ищущих работу –32,3 тыс.человек. Трудоустроено всего 20 тыс. человек, из которых 12,1 тыс. незанятых граждан.

По состоянию на 01.07.2018г. на учете в центрах занятости населения зарегистрировано в качестве безработных 10 679 человек (на 01.07.2017 –13 079 чел.).

Наибольшее число безработных зарегистрировано в городах Казань (3 370 человек), Набережные Челны (902 человека), в Нижнекамском муниципальном районе (1 294 человека).

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,52% от численности рабочей силы (на 01.07.2017 – 0,64%).

В территориальном разрезе уровень безработицы варьируется от 0,17% в Лаишевском муниципальном районе до 0,85% в Бавлинском муниципальном районе.

Уровень регистрируемой безработицы по моногородам на 01.07.2018г. следующий:

г. Набережные Челны – 0,32%;

г. Нижнекамск – 0,61%;

пгт Камские Поляны – 3,0%;

г. Менделеевск – 0,6%;

г. Зеленодольск – 1,57%;

г. Чистополь – 0,89%.

В составе безработных по сравнению с началом 2018 года незначительно увеличилась доля граждан, уволившихся по собственному желанию, – 64,73% (на 01.01.2018 – 62,6%), и доля инвалидов – 11,07% (на 01.01.2018 – 10,57%).

В составе безработных уменьшились доля женщин – 57,82% (на 01.01.2018 – 58,9%), доля граждан, уволенных в связи с высвобождением, – 16,0% (на 01.01.2018 – 17,6%), доля граждан предпенсионного возраста – 10,81% (на 01.01.2018 – 10,83%) и доля молодежи в возрасте 16-29 лет – 14,69% (на 01.01.2018 – 16,42%).

Средняя продолжительность безработицы по республике – 5,15 месяца. Ниже средней продолжительности по республике продолжительность периода безработицы по категориям «молодежь в возрасте 16-29 лет» — 4,29 месяца; выше средней продолжительности по республике продолжительность по категориям «инвалиды» — 5,87 месяца, и «жители монопрофильных городов» — 5,41 месяца. В пределах средней по республике продолжительность безработицы по категориям «жители, проживающие в сельской местности» — 5,25 месяца, «женщины» — 5,22 месяца.

Заявленное работодателями число вакансий на 1 июля 2018 года составляет 45,6 тыс. единиц. Наибольшее количество вакансий представлено в таких отраслях как: строительство (10,2 тыс. вакансий), обрабатывающие производства (6,7 тыс. вакансий), транспортировка и хранение (4,5 тыс. вакансий), торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (3,9 тыс. вакансий), государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (3,8 тыс. вакансий), образование (3,1 тыс. вакансий).

Наиболее востребованными профессиями и специальностями на сегодняшний день являются менеджер (25 тыс. руб.), охранник (средняя заработная плата – 15,1 тыс. руб.), медицинская сестра (16,2 тыс. руб.), младший воспитатель (11,7 тыс. руб.), механик (20,7 тыс. руб.), инженер (23,6 тыс. руб.), бухгалтер (19,2 тыс. руб.), водитель автомобиля (36,2 тыс. руб.), арматурщик (40,1 тыс. руб.), монтажник (67,1 тыс. руб.), бетонщик (43 тыс. руб.), штукатур (27,8 тыс. руб.), кондуктор (25 тыс. руб.), повар (17,9 тыс. руб.) и др.

Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 июля 2018 года составляет 0,23 человека на вакансию.

Предварительные итоги КОМ на 2017 — 2019 гг

МОСКВА,16 декабря (BigpowerNews) — 15 декабря 2015 года ОАО «СО ЕЭС» завершен прием ценовых заявок от генерирующих компаний для целей участия в конкурентном отборе мощности (КОМ) на 2017−2019 годы и сформированы предварительные результаты отбора.

В КОМ на 2017−2019 годы участниками поданы заявки в отношении всех допущенных к участию в процедуре электростанций (367 — на 2017 год, 370 — на 2018 год, 372 — на 2019 год).

Предварительные результаты отбора на 2017−2019 годы:

В соответствии с математической моделью КОМ, являющейся приложением к Регламенту проведения конкурентных отборов мощности, переток между ценовыми зонами учтен в размере максимально допустимой величины — 775,056 МВт в направлении второй ценовой зоны.

Информация о поданных участниками ценовых заявках передана в ФАС России для проверки их экономической обоснованности.

© 2018 ООО «БИГПАУЭР НЬЮС».
© 2009-2018 Информационное агентство «Big Electric Power News».
Категория информационной продукции 16+
тел. : +7(495) 589-51-97.
Страница в Facebook
Страница в Twitter
Главный редактор: [email protected]
Редакция: [email protected]
Для пресс-релизов: [email protected]
Для анонсов:[email protected]
Отдел продаж:[email protected]

Самые актуальные новости энергетики России на профессиональном он-лайн издании BigpowerNews. Обзоры рынка, интервью, свежий взгляд на современные проблемы электроэнергетики – вся эта информация теперь представлена в одном месте! Электроэнергетика Российской Федерации и Москвы, в частности, рассматривается на страницах нашего специализированного издания. Текущее состояние и новое в электроэнергетике Вы сможете узнавать в режиме реального времени.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н г. Москва «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»

Изменения и поправки

Зарегистрирован в Минюсте РФ 16 мая 2012 г.

Регистрационный N 24183

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) приказываю:

Смотрите так же:  Пособие по составлению смет на пнр

перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, согласно приложению N 1;

перечень мероприятий по оказанию первой помощи согласно приложению N 2.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2010 г. N 353н «О первой помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2010 г. N 17768).

Министр Т. Голикова

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь*

1. Отсутствие сознания.

2. Остановка дыхания и кровообращения.

3. Наружные кровотечения.

4. Инородные тела верхних дыхательных путей.

5. Травмы различных областей тела.

6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.

7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.

* В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) (далее — Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ) первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб. В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи:

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;

4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;

5) оценка количества пострадавших;

6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;

7) перемещение пострадавшего.

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

3. Определение наличия сознания у пострадавшего.

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего:

1) запрокидывание головы с подъемом подбородка;

2) выдвижение нижней челюсти;

3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;

4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях.

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни:

1) давление руками на грудину пострадавшего;

2) искусственное дыхание «Рот ко рту»;

3) искусственное дыхание «Рот к носу»;

4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания*.

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:

1) придание устойчивого бокового положения;

2) запрокидывание головы с подъемом подбородка;

3) выдвижение нижней челюсти.

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения:

1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;

2) пальцевое прижатие артерии;

3) наложение жгута;

4) максимальное сгибание конечности в суставе;

5) прямое давление на рану;

6) наложение давящей повязки.

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний:

1) проведение осмотра головы;

2) проведение осмотра шеи;

3) проведение осмотра груди;

4) проведение осмотра спины;

5) проведение осмотра живота и таза;

6) проведение осмотра конечностей;

7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки;

8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения*);

9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием изделий медицинского назначения*);

10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой);

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового излучения;

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур.

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела.

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки.

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

* В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи.

Главные новости

Готов к новоселью

К праздничному новогоднему выпуску мы решили привлечь всех ведущих Подробнее.

Потери 2018-го года

Вспомним и северодвинцев, которые навсегда останутся в году уходящем Подробнее.

Кстати, в Архангельской области семьям выдают льготную ипотеку под 6 процентов годовых, напоминает региональное Министерстве труда Подробнее.

В Северодвинске уличное освещение станет энергосберегающим. Подробнее.

Следственный комитет в Северодвинске расследует дело, в котором несовершеннолетнего вовлекали в азартные игры. Подробнее.

Выезд на встречную полосу на юге Архангельской области закончился для водителя в реанимации. Подробнее.

Работа корабелов северодвинского центра судоремонта «ЗВЁЗДОЧКА» отмечена премией Правительства России. Подробнее.

Шестой международный арт-фестиваль на открытом воздухе «Тайбола» пройдёт летом будущего года. Подробнее.

В Северодвинске в последние дни уходящего года состоятся соревнования по хоккею с шайбой и первенство среди дошкольников и первоклассников по шахматам.
Подробнее.

В Архангельской области инвалида лишили льгот за несуществующие долги. Подробнее.

В Северодвинске наряд Росгвардии задержал мужчину, который пытался совершить кражу в одном из популярных торговых центров, расположенных по Архангельскому шоссе. Подробнее.

Россиян предупредили о массовых увольнениях в 2019 году Подробнее.

О новом виде мошенничества, заявили в областном ОМВД. В правоохранительные органы Поморья поступают многочисленные заявления от северян. Подробнее.

Проверку завершили

Спецпрокуратура сегодня закончила проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории Севмаша Подробнее.

Капитал «новогодний»

Северодвинский краеведческий музей сегодня мог бы нарядить не одну новогоднюю ёлку и не просто нарядить, а украсить раритетными экспонатами Подробнее.

Фотовыставка из кругосветки

Кругосветное путешествие на самом большом в мире парусном учебном судне, 200 тысяч фотографий из которых выбрали только 100
Подробнее.

А в Северодвинске сегодня назвали десятку лучших спортсменов Подробнее.

Первой АПЛ-55 лет

А сегодня отмечается 55 лет создания первой отечественной атомной подводной лодки «Ленинский комсомол». Выпустил корабль, конечно, Севмаш. Подробнее.

61 год сегодня исполнился бы бывшему мэру Северодвинска Александру Беляеву. На старом кладбище собрались его друзья и коллеги. Подробнее.

Новогодний конкурс «СТВ»

«Сочиняй, твори, выдумывай» — новогодний конкурс от СТВ. Победителю обещаем призы. Подробнее.

Долгий путь авианосца

Завтра 18-го декабря утром авианосец «Викрамадитья» должен направиться к Гибралтарскому проливу. Сейчас корабль находится в Лиссабоне и ждет дозаправки, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Подробнее.

Траулер передали заказчику

В Норвегию готовится отправиться морозильный траулер «Койда-2», который построили на «Звездочке». Сегодня генеральный директор Центра судоремонта и заказчик подписали акт о передаче судна. Подробнее.

Ждут перерасчёта

Три миллиона триста тысяч рублей — такую сумму перерасчета за сточные бытовые воды, должен вернуть северодвинцам 19-ый цех Севмаша. Спецпрокуратура провела проверку по факту обращения одного из жителей города. Подробнее.

Капремонт завершили

В Северодвинске закончили капитальный ремонт пяти многоквартирных домов с привлечением денег «Фонда содействия реформирования ЖКХ». Эти дома стали последними, обновление которых профинансировала госкорпорация. Подробнее.

Новогодний митинг

Шумно сегодня было на главной площади города. Здесь провели митинг, правда, новогодний. Главное требование — зажечь огни на ёлке. Требование выполнили, только вот обещанной эскизом маски — никто так и не увидел. Подробнее.